Ten dokument je nutno podepsat u notáře prosím

VZOR

 

Smlouva o mlčenlivosti.

 

Uzavřená mezi:

Sylwesterem Nysem, bydlištěm na ulici:

Dukelská 1616/5 748 01   Č.OP: ZB 091248

a

………………………………...

………………………………...

 

Já, níže podepsaný/á …………………………… , se zavazuji touto smlouvou o mlčenlivosti, to co jsem viděl/a a slyšel/a v souvislosti s  ruletovým systémem Mei  prezentovaným panem  Sylwestrem Nysem, který je autorem ruletového systému Mei.

Osoba níže podepsaná čestně prohlašuje, že nebude v žádném případě  podávat jakékoliv informace ohledně hracího systému Mei jiným osobám, a to kdykoliv a kdekoliv na internetu, internetových chatech a diskusích, podávat informace přátelům a známým, a taky že nebude rozšiřovat systém Mei za účelem dalšího prodeje.

Tuto mlčenlivost je možné zrušit jen v takovém případě, že o tom rozhodne pan Sylwester Nys a nebo orgán soudu, a to podle příslušných českých zákonů nebo všeobecně platných mezinárodních právních norem a zákonů.

Souhlasím se smlouvou i v situaci, že jsem občan/ka jiné krajiny, jiné země a českému textu jsem plně porozuměl/a. Na znak souhlasu o mlčenlivosti podepisuji smlouvu o mlčení po zralém uvážení, a to při plném psychickém vědomí a svědomí a bez nátlaku.

 

 

      ------------------------------                                                       ------------------------------

Sylwester Nyś                                                           

 

V Hlučíně dne: …………………………